Garantie van je meubelen

!! OPGEPAST: elk geval van zichtbare schade moet ten laatste 48 uur na levering via mail gesignaleerd worden.

 

Jammer genoeg dekt de garantie de volgende zaken niet:

  • schade veroorzaakt door een montagefout;

  • schade veroorzaakt door huiselijke ongelukjes of door eigen transport;

  • schade veroorzaakt door foutief gebruik of foutief onderhoud;

  • schade waarvan je tijdens de aankoop reeds op de hoogte was

 

Je hebt tot twee jaar na de levering de mogelijkheid om fabricagefouten kosteloos te laten herstellen of, indien niet herstelbaar, het volledige meubel te laten vervangen. Tijdens het derde jaar na levering geldt dezelfde garantie, maar zal je gevraagd worden om 50 % van de kosten voor jouw rekening te nemen.