Actie cadeaubon € 50 per aankoopschijf van € 500

Yes! De cadeaubonactie is terug ! 

Van 1 maart 2024 tot en met 2 april 2024 scoor je een cadeaubon van € 50 per aankoopschijf van € 500, dit om het 50-jarig bestaan van Crack te vieren!

Als dat geen feestje is!? ;-)

Een reden te meer om dus een bezoekje te brengen in één van onze fysieke 3 winkels of om online te shoppen.

Vier je ook met ons mee?

Actiereglement: cadeaubonactie

Cadeaubon van € 50 per aankoopschijf van € 500

Artikel 1 – Organisatie

Deze actie wordt aangeboden door de Crack-familie (hierna ‘Meubelen & keuken Crack) met volgende België gevestigde venootschappen in België:

 • Meubelfabriek NV Crack – 8900 Ieper, Steverlyncklaan 26 – BE0414.464.3370
  = Crack Ieper

 • Fabrideco NV – 7711 Dottenijs, Herseauxlaan 83 – BE0417.207.094
  = Crack Dottenijs

 • Meubles Lambermont & Fils SA – 6880 Bertrix, Rue des Corettes 181 – BE0439.131.074
  = Crack Bertrix

 • Crack Shop Online – 8900 Ieper, Steverlyncklaan 26 – BE0414.464.370
  = Crack Webshop

De actie zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in volgende artikelen.

 

Artikel 2 – Naam van de actie

Per aankoop van € 500 een cadeaubon van € 50

 

Artikel 3 – Aard van de actie

Per aankoopschijf van 500 euro BTW inbegrepen (exclusief transport en EM) in één van onze 3 winkelpunten of webshop, wordt een cadeaubon ter waarde van 50 euro BTW inbegrepen geschonken. Deze cadeaubon kan bij een volgende aankoop in de winkel (gevestigd te Ieper, Dottenijs of Bertrix) of in de webshop gebruikt worden met een houdbaarheid van 1 jaar.

 

Artikel 4 – Geldigheidsduur,  toepasselijkheid  en reikwijdte van de actie

De actie is geldig op iedere aankoop die gebeurt in de periode van 01/03/2024 t/m 02/04/2024, niet retroactief!

Om geldig deel te nemen en een cadeaubon te ontvangen, dient men bij Meubelen & keukens Crack een aankoop van minstens 500 euro (BTW inbegrepen) te doen. Per aankoopschijf van 500 euro (BTW in) heeft de klant recht op een cadeaubon van 50 euro (BTW inbegrepen). Concreet betekent dit dat bij een aankoop van 1000 euro de klant recht heeft op een cadeaubon van 100 euro, bij een aankoop van 1500 euro, een cadeaubon van 150 euro…

De cadeaubon wordt gegeven (1) ofwel aan het onthaal bij ophaling van de meubelen (2) ofwel bij de levering van de meubelen door onze leveringteams, eens het totaalbedrag van de bestelling is betaald, ofwel (3) na het ontvangen van de bestelbon in geval van online bestelling via de webshop (deze ontvang je 1 werkdag na je bestelling).

De cadeaubon kan voor de volgende aankoop, startend de dag na het ontvangen van de cadeaubon, gebruikt worden in één van onze drie winkelpunten (Ieper, Dottenijs of Bertrix) of in de webshop. De cadeaubon is één (1) jaar geldig.

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties, niet omruilbaar in cash geld, niet geldig op SAV cadeaubonnen en er wordt geen teruggave op cadeaubonnen gedaan.

 

Artikel 5 – Actieproduct

Cadeaubon ter waarde van 50 euro per aankoopschijf van 500 euro.

 

Artikel 6 – Toegelaten deelnemers

De actie geldt voor iedereen die een aankoop van minstens 500 euro (BTW inbegrepen) doet. Tijdens de duurtijd van de actie (01/03/2024 – 02/04/2024) kan een klant meermaals deelnemen zolang het besteedde aankoopbedrag minstens 500 euro (BTW inbegrepen) bedraagt. De cadeaubon kan enkel gebruikt worden bij een volgende aankoop in één van onze drie winkelpunten (Ieper, Dottenijs of Bertrix) of de webshop, startend vanaf de dag na ontvangst van die cadeaubon.

Zijn uitgesloten van de deelname aan de actie:

 • Het personeel van Meubelen & keukens Crack
 • Het personeel van Meubelfabriek nv Crack
 • Het personeel van Fabrideco NV
 • Het personeel van Lambermont & fils SA
 • Het personeel van Crack Shop Online
 • Het personeel van enig andere firma die betrokken is bij de actie

Meubelen & keukens  Crack behoudt zich het recht de deelname van voormelde personen te weigeren.

Meubelen & keukens Crack behoudt zich het recht om bij de minste blijk van misbruik in hoofde van één of meerdere deelnemer/s, deze uit te sluiten van de actie.

 

Artikel 7 – Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de actie is vrijwillig en resulteert in de onvoorwaardelijke aanvaarding van de regels en voorwaarden in dit wedstrijdreglement, zonder beperking.

Deelname aan de actie is volledig vrijwillig en enige opgelopen schade kan op geen enkele wijze aan Meubelen & keukens Crack gewijt worden.

Meubelen & keukens Crack behoudt zich het recht voor om, ook gedurende de periode van de onderhavige actie, andere acties/evenementen te organiseren, gecombineerd met onderhavige actie of geheel onafhankelijk daarvan. De cadeaucheque zal echter niet cumuleerbaar zijn met deze acties, tenzij dit uitdrukkelijk bij de andere actie vermeld wordt.

Het is de deelnemer niet toegestaan de cadeaucheque over te dragen, te betwisten, te ruilen, de waarde ervan in contanten te vorderen of schadevergoeding in geld of natura te vorderen.

 

Artikel 8 – Adverteren van de actie

De actie zal worden geadverteerd via www.crack.be en www.meublescrack.fr, op onze Facebookpagina www.facebook.com/meubelencrack, op onze Instagramaccount www.instagram.com/meubelen_crack, in het Google Display Netwerk, in onze mailing en op onze folder voor de maand oktober.

 

Artikel 9 – Bekendmaking van de voorwaarden van deze actie

Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Meubelen & keukens Crack, beschikbaar via www.crack.be, en in één van onze 3 winkelpunten, dit voor de volledige duurtijd van de actie.

 

Artikel 10 – Wijziging van de voorwaarden, verkorting, uitbreiding, uitstel of beëindiging van de actie

Meubelen & keukens Crack behoudt zich het recht voor om deze actie op ieder moment in te korten, te verlengen, op te schorten of te beëindigen wanneer de voortzetting van de actie overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden onmogelijk is geworden. In dat geval zal hiervan duidelijk melding worden gemaakt op de website van Meubelen & keukens Crack. Geen schadevergoeding zal verschuldigd zijn aan de deelnemers.

 

Artikel 11 Klachten

Iedere klacht in verband met deze actie dient schriftelijk per aangetekende brief verstuurd te  worden, uiterlijk binnen de 5 werkdagen volgend op het einde van de actie naar contact@crack.be.

Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk zijn opgesteld, zullen niet behandeld worden.

In het geval één van de bepaling van dit reglement als nietig of ongeldig worden beschouwd, blijven de andere bepalingen van dit reglement onverkort gelden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

Huidig reglement en huidige actie is onderworpen aan het Belgisch recht.